Cebula i syrop z cebuli

Cebula dosko­nale nadaje się do kuchni. Wzbo­gaca różne potrawy, nadaje im smak. Cebula jest znana na całym świe­cie. Dodat­kowo cebula ma wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze, nisz­czy także bak­te­rie oporne na dzia­ła­nie anty­bio­ty­ków. I ide­al­nie nadaje się na syrop. Tak, syrop z cebuli to naprawdę dosko­nałe lekarstwo.

Zapach i wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze cebuli wyni­kają m.in. z zawar­to­ści orga­nicz­nych związ­ków siarki, które są aktywne nawet w bar­dzo małych stę­że­niach. Cebula, poza nie­do­bo­rami wita­miny C, może uzu­peł­niać w orga­ni­zmie czło­wieka nie­do­bory wita­min A, B1, B2, PP, a także wielu mikro­ele­men­tów, przede wszyst­kim cynku, waż­nego czyn­nika w odpor­no­ści prze­ciw­wi­ru­so­wej, selenu — czyn­nika prze­ciw­miaż­dży­co­wego, fos­foru — budulca kości, żelaza — skład­nika hemo­glo­biny, czer­wo­nego barw­nika krwi i pod­sta­wo­wego prze­no­śnika tlenu, oraz wapnia.

Wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze syropu z cebuli można wyko­rzy­stać do przy­go­to­wa­nia np. syropu z cebuli, który jest nie­za­stą­piony w lecze­niu prze­zię­bia­nia, bólu gar­dła itd.

Przy­go­to­wa­nie syropu z suro­wej cebuli:

Pokroić w drobną kostkę dwie duże cebule, wło­żyć do sło­iczka i zasy­pać dwoma czu­ba­tymi łyż­kami cukru. Zakrę­cić słoik i odsta­wić na kilka godzin. Kiedy cebula puści sok, prze­ce­dzić przez gazę. I mamy gotowy syrop z cebuli. Taki syrop można pić 2–3 razy dzien­nie po jed­nej łyżce.

11 odpowiedzi do “Cebula i syrop z cebuli”

 1. skoczny pisze:

  syrop z cebuli jest paskudny ale pomaga. mi zawsze pomaga choć jak mam go brać to nie­do­brze mi się od razu robi 😀

 2. ja pisze:

  skoczny, dajesz za mało cukru jeśli ci nie smakuje. :)

 3. xyz pisze:

  To nie kwe­stia slod­ko­sci, a smaku cebuli w syro­pie tak nie­kto­rych odstra­sza. Ja tez nie lubie tego smaku ale 100% sku­tecz­no­sci (w kaz­dym razie w moim przy­padku) zacheca do sto­so­wa­nia. Nawet moje dzie­cie go pije gdy zaj­dzie potrzeba (choc tez sie krzywi na wszyst­kie strony).

 4. Karolina pisze:

  Syrop z cebuli lepiej sma­kuje niż pach­nie:) Jest fan­ta­styczny i leczę się nim zawsze, bo po pro­stu pomaga lepiej i szyb­ciej niż różne inne medykamenty. :)

 5. Nicoll pisze:

  Ja mam teraz go wypić , ale nie­wiem czy go wypiję dla mnie jest paskudny … ale mówi­cie żę pomaga to chyba to prze­żyję i go wypiję ; ( . NIe da się jakoś popra­wić ego smak , albo szybko czymś popić co zabije smak ?!

 6. Adam pisze:

  ON NAPRAWDĘ POMAGA !!

 7. piotr pisze:

  Ja z kolei nie za bar­dzo prze­pa­dam za cebulą w nor­mal­nej for­mie a za to ten syrop uwielbiam:)

 8. marti pisze:

  A ja uwiel­biam syrop z cebuli! Jak byłam mała, leczyła mnie nim mama. Od zawsze uwa­ża­łam, żę jest pyszny 😉 Zawsze chcia­ły­śmy wię­cej niż jedną łyżeczkę 😀

 9. edyta pisze:

  ja zamiast cukru dodaję miodu i kroję cytrynę w pla­stry i ukła­dam war­stwami , raz cebula raz cytryna i zale­wam mio­dem, lep­sze niż z cukrem ale nie­stety nie pole­cam dla alergików ,

 10. […] w lecze­niu ane­mii a to wszystko dzięki wyso­kiej zawar­to­ści żelaza. na doda­tek syrop z cebuli pomaga obni­żyć poziom cho­le­ste­rolu i zapo­biega zawa­łom serca. No i oczywiście […]

 11. agata pisze:

  u mnie w domu odkąd pamię­tam zawsze był syrop z cebuli .obec­nie moja 3 let­nia cór­cia bar­dzo go uwiel­bia . jed­nak ja do pokro­jo­nej cebuli dodaje dwa ząbki czosnku i zale­wam mio­dem albo zasy­puje cukrem . naprawdę działa POLECAM

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy