Skierowanie do Poradni Specjalistycznej

Wielu chorych zastanawia się nad tym, do których poradni specjalistycznych wymagane jest skierowanie a do których takie skierowanie nie jest wymagane.  Do poradni specjalistycznej pacjenta kieruje lekarz. Ale pacjent ma prawo do wyboru specjalisty spośród wszystkich specjalistów, którzy mają podpisaną umowę z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Skierowanie do poradni specjalistycznej

Skierowanie do poradni specjalistycznej, która wymaga skierowania,  wystawia lekarz POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) lub lekarz specjalista. Skierowanie może wystawić tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz lub lekarz dentysta, który ma zawartą umowę z NFZ lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która ma zawartą  umowę z NFZ.

WAŻNE! Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne, dopóki istnieje przyczyna (choroba), z powodu której pacjent je otrzymał.

Rodzaje skierowań

Wyróżniamy dwa rodzaje skierowań.

 • skierowanie na konsultację – uprawnia pacjenta do jednej wizyty (konsultacji) u lekarza specjalisty
 • skierowanie na leczenie, kontynuację leczenia – jest ono podstawą do przejęcia leczenia przez lekarza specjalistę. Pacjent, który je otrzymał przychodzi na kolejne wizyty do lekarza specjalisty bez skierowania.

Poradnie specjalistyczne nie wymagające skierowania

Skierowanie nie jest wymagane aby uzyskać świadczenie lekarza:

 • dentysty,
 • onkologa,
 • ginekologa i położnika,
 • dermatologa,
 • wenerologa,
 • okulisty,
 • psychiatry.

Do pozostałych poradni specjalistycznych skierowanie jest niestety niezbędne.

 

Warto wiedzieć, że skierowanie, do dowolnego lekarza specjalisty,  nie jest wymagane od pacjentów:

 • zakażonych wirusem HIV,
 • chorych na gruźlicę,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

Pacjenci ci, są ustawowo zwolnieni z obowiązku przedstawiania skierowania do jakiegokolwiek lekarza specjalisty!

skierowanie do poradni specjalistycznej

podstawa: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, aktualizacja z dnia: 19.01.2012

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *