Ból ucha każdego może dopaść

Prze­szy­wa­jący ból ucha. Obej­mu­jący swoim zasię­giem głowę i gar­dło. Może on spo­tkać każ­dego. Wła­śnie wczo­raj dostą­pi­łem wąt­pli­wego zaszczytu i taki prze­szy­wa­jący ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy