Dwa w jednym

Wczo­raj nie mia­łem oka­zji aby zamie­ścić wpis. Nie udała mi się ta sztuka, więc dzi­siaj sta­ram się to nadrobić.

Błonnik witalny — początek

No i wła­śnie dosta­łem swoją prze­syłkę z błon­ni­kiem wital­nym. Byłem troszkę zdzi­wiony jej cię­ża­rem. Prze­syłka była sto­sun­kowo ciężka. Miło cią­żyła w ręce. Szybko ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy