Naczyniak wątroby

Naczyniak wątroby jest łagodnym, niezłośliwym  nowotworem wątroby.  Najłatwiej wykryć go podczas badania USG lub tomografii komputerowej. Jednak najczęściej wykrywany jest przypadkowo ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy