Kamienie Nerkowe — ból trudny do opisania i wyobrażenia

Ude­rza nagle. Nie­spo­dzie­wa­nie. Chcesz umrzeć. Prze­szy­wa­jący ból umiej­sco­wiony w dol­nej czę­ści brzu­cha. Pro­mie­niuje. Twoim nowym hobby jest bie­ga­nie do łazienki i ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy