Ananas

Ostat­nio Alex pisał o tym, że chęt­nie je ana­nasy. Dla­tego też posta­no­wi­łem napi­sać kilka słów o ana­na­sach. Oka­zało się, że mają one sporo zasto­so­wań i wpły­wają ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy