Rodzaje Migreny

Do tej pory nie zda­wa­łem sobie sprawy z tego, że migrena może wystę­po­wać w róż­nych sta­nach i że ma różne rodzaje. Tak. Bóle migre­nowe nie są jed­no­lite. Można wyróż­nić ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy