Pokrzywa niedoceniana roślina

Pokrzywa znana i wyko­rzy­sty­wana jako zioło była już w sta­ro­żyt­no­ści. Uzna­wano ją wów­czas za roślinę mającą swoje zasto­so­wa­nie nie tylko kuli­narne, ale rów­nież jako ...
© 2009 - 2016 Portal Zdrowia. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy